Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta Pohjois-Karjalan Sähkö
Verkossa 26.2.2019

Teemme hartiavoimin töitä turvataksemme sähkönjakelun

Talvimyrskyt ovat nykyään tilastollisesti yleisempiä kuin kesämyrskyt. Lunta tupruttaa ja säätila seilaa nollan kahta puolta. Puut antavat roudattomassa maassa herkemmin tuulelle periksi tai taipuvat nöyränä lumen painosta. Luminen metsä on kaunista katsoa, mutta sillä on myös nurjat puolensa.

Puihin ja johtimiin kertyneet lumikuormat syntyvät monien säätekijöiden summana. Siihen vaikuttavat muun muassa lämpötila, ilman kosteus, kuuran kertyminen, sade ja sen olomuoto. Tyypillisesti lumi jäätyy oksiin kiinni ja päälle sataa uusia kerroksia lunta. Lumikuormista saattaa tulla varsinkin joulu- ja tammikuussa viikkokausia kestävä riesa. Tilanne helpottuu vasta useamman päivän yhtäjaksoisessa nollan yläpuolella pysyttelevässä säässä, jolloin lumet putoavat pois.

Enerken verkostosuunnittelija Henna Behmillä on sananmukaisesti näköalapaikat tarkastaessaan sähkölinjoja helikopterista. Työparina lentäjä Keijo Korkiakoski Copterplus Finlandista.

Ennakoiva vianesto on tehokasta toimintaa

Lumesta johtuvia sähköhäiriötilanteita ennaltaehkäistään PKS Sähkönsiirrossa monin keinoin, jotta asiakkaiden kokemia sähkökatkoja ei pääsisi syntymään tai ne jäisivät ainakin mahdollisimman lyhyiksi. Talveen varautuminen aloitetaan PKS:llä jo marraskuussa. Talven tuloa ja lumitilannetta seurataan tarkasti kenttähenkilöstön avulla ja tarkastuslennot helikopterilla aloitetaan heti tarpeen tullen.

– Helikopteri on kustannustehokkain ja paras tapa paikantaa sähköjakelua vaarantavia ongelmapuita. Mitä enemmän saamme lennoilta havaintoja, sitä järeämpiä keinoja käytämme vikojen ennaltaehkäisyyn, eli skaala on metsureista motoihin ja sahaaviin helikoptereihin, kertoo käyttöpalveluvastaava Matti Pesonen PKS Sähkösiirrosta.
– Helikopteritarkastuksissa lentokilometrejä tulee päivässä noin 300 sääolosuhteista ja päivän pituudesta riippuen.

Sähkölinjojen johtokadut pidetään kunnossa vuosittaisen kunnossapitosuunnitelman mukaisesti siten, että johtokatujen pohjamaasto raivataan kuuden vuoden välein ja alue pidetään johtoaluesopimuksen mukaisessa leveydessä. Lumiseen aikaan ongelmia aiheuttavat pääsääntöisesti kuitenkin johtokatujen ulkopuolelta linjoille päin kallistuvat nuoret puut ja lumikuorman alla periksi antavien isompien puiden latvustot. Sähköyhtiö voi poistaa johtokadun ulkopuolelta vain sähkönjakelua uhkaavat puut.

Vierimetsän hoidosta selkeät asiakashyödyt

Tehostettu vierimetsänhoito on osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi varmistaa asiakkaille häiriöttömämpi sähkö harvaan asutuilla alueilla, jossa sähkölinja kulkee metsissä. Tähän mennessä vierimetsänhoitoa tehty jo 2 500 kilometriä ja työtä jatketaan 500 kilometrin vuosivauhdilla. Kohteiksi valitaan erityisesti tarkastuslennoilla havaittuja alueita.

– Tänä talvena meillä on vierimetsää raivaamassa yhteensä 10 motoa Tohmajärven, Tuupovaaran, Ilomantsin ja Lieksan kohteissa. Kun vierimetsästä tehdään puuvarmaa, ei sillä kohtaa puuston aiheuttamia sähkökatkoja esiinny pariin kymmeneen vuoteen ja harvennuskohteidenkin hyöty kestää kymmenisen vuotta, kertoo maankäyttövastaava Arto Tuovinen PKS Sähkösiirrosta. – Maanomistajat ovat yhä kiinnostuneempia vierimetsänhoidosta ja he ovat viimevuosina metsäyhtiöiden ohella ottaneet myös päätehakkuissa ja harvennuksissa jo kiitettävästi huomioon sähkölinjat ylettämällä kohteet linjaan saakka ja jättämällä siemenpuut riittävän kauaksi, kiittelee Tuovinen.

Yhteistyöllä hyviin tuloksiin

PKS Sähkönsiirron jakeluverkon kokonaispituus on noin 22 000 kilometriä, josta osa on osittain harvaan asuttua ja metsäistä. Parannamme sähköverkon toimitusvarmuutta joka vuosi useiden satojen kilometrien johto-osuuksilla maakaapeloimalla ja siirtämällä sähkölinjoja metsistä teiden varsiin. Lisäksi vierimetsänhoidon avulla vähennetään tehokkaasti häiriöiden syntyä vikaherkillä metsätaipaleilla.

– Näin laajassa työkentässä joustava yhteistyö eri tahojen kanssa on avainasemassa, kertoo PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Arto Gylén. – Häiriöiden hoidossa meillä on hyvin viritetty skaalautuva resurssi urakointiyhtiö Enerken ammattitaitoisten verkostoasentajien sekä metsäpalvelu-­urakoitsijoiden ja helikopteripalveluiden tuottajien kesken. Pelastuslaitoksen kanssa teemme tiivistä yhteistyötä tilannetiedon vaihtamisessa. Maanomistajat ilmoittavat myös aktiivisesti vikapaikkoja häiriöiden aikana, jonka ansiosta häiriönkorjaus nopeutuu, Gylén listaa.

Erityisesti sääolosuhteista johtuvissa varautumistilanteissa ja häiriönhoidon aikana avoimen viestinnän merkitys korostuu. Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meteorologin tuottaman täsmätiedon avulla sähköyhtiössä pystytään varautumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin jo ennakkoon varaamalla riittävästi henkilökuntaa ja kalustoa sekä tiedottamaan sähkönjakelun tilanteesta asiak­kaille. Tärkeänä tiedon välittäjänä toimii silloin media.

Lisää luettavaa

Asiakkaat kysyvät sähkön siirrosta – PKS Sähkönsiirto vastaa

PKS Sähkönsiirto on onnistunut haasteellisessa toimintaympäristössään hyvin

Näin varaudut sähköhäiriöön

Sähkölinjat lintupommituksessa syksyisin

Suojaa herkät sähkölaitteet ukkoselta – vai pitääkö vielä suojata?

Seuraa meitä

Seuraa Pohjois-Karjalan Sähköä sosiaalisessa mediassa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Facebookissa Pohjois-Karjalan Sähkö Youtubessa

www.pks.fi