Energiaa - tietoa ja tarinoita energiasta Pohjois-Karjalan Sähkö
Verkossa 31.12.2019

PKS Sähkönsiirto on onnistunut haasteellisessa toimintaympäristössään hyvin

Yksi viime vuosien kestopuheenaihe on ollut sähkön siirtohinta, sen nousuvauhti ja alueelliset erot. On ymmärrettävää, että hinnankorotukset kismittävät asiakkaita. Poliitikot eivät aina näytä ymmärtävän omien päätöstensä käytännön seurauksia: verkkoyhtiöille asetetut tiukat toimitusvarmuusvaatimukset ovat nostaneet verkko­yhtiöiden toimintakustannuksia rajusti viime vuosina.

LUT-yliopiston professori Jarmo Partanen

Tämä ja sähköveron raju kasvu ovat nostaneet asiakkaiden siirtohintoja viime vuosien aikana.  Valtakunnan tasolla kyse on aidosti isosta asiasta, sillä sähkömarkkinalain edellytysten täyttäminen edellyttää 9,5 miljardin euron investointeja jakeluverkkoihin 15 vuoden aikana. Mistä alueelliset hintaerot Suomessa johtuvat ja miltä PKS Sähkönsiirron asema toimialalla vaikuttaa? Kysyimme asiaa LUT-yliopiston professori Jarmo Partaselta, joka kuuluu arvostetuimpiin energia-alan asiantuntijoihin Suomessa.

– Sähkönjakeluverkkoyhtiöiden toimintaympäristöissä on merkittäviä eroja. Verkkoyhtiöiden asiakkaille toimintaympäristön erot näkyvät sähköntoimituksen varmuudessa ja siirtomaksuissa. Asiakaskohtainen suuri verkkopituus ja metsäisyys yhdistettynä vähäiseen sähkönkäyttöön on erityisen haasteellinen toimintaympäristö asiakkaiden ja verkkoyhtiön kannalta, taustoittaa Jarmo Partanen.

– Tämä johtaa vääjäämättä korkeampiin siirtomaksuihin suhteessa siirrettyyn energiamäärään. Sähkömarkkinalain velvoitteet vaativat mittavia investointeja erityisesti maaseutuyhtiöille, sillä kaupunkiyhtiöiden verkot ovat jo pääosin säävarmoja kaapeliverkkoja,

– Sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuusvaatimukset velvoittavat kaikkia verkkoyhtiöitä kehittämään jakeluverkkoaan ja toimintaansa siten, että vuonna 2029 sallitut sähkön toimituksen keskeytykset ovat taajamissa enintään 6 tuntia ja haja-asutusalueilla enintään 36 tuntia. Muutamat yhtiöt, mukaan lukien PKS Sähkönsiirto Oy, ovat saaneet haasteellisen toimintaympäristönsä vuoksi lisäaikaa toteuttaa vaatimukset vuoden 2036 loppuun mennessä.

Onko suomalaisten verkkoyhtiöiden kustannustehokkuudessa käytännön eroja?

Perinteinen siirtohintojen ”senttiä per kWh-tarkastelu” ei ota riittävästi huomioon toimintaympäristön eroja. Tasapuolisempi tapa tarkastella verkkoyhtiöiden kustannustehokkuutta sen sijaan on, minkä verran siirtomaksutuloja on investointeihin käytettävissä verkon kokonaispituuteen nähden.

– PKS Sähkönsiirron siirtomaksutulot ovat noin 2 200 euroa johtokilometriä kohden. Tämä lukema on kymmeneksi pienin Suomen 77 verkkoyhtiön joukossa. Silti yhtiö on pystynyt kehittämään toimitus­varmuuttaan lain edellyttämässä tahdissa.
Tätä tarkastelua vasten voi hyvin todeta, että PKS Sähkönsiirto kehittää haasteellisessa toimintaympäristössä olevaa verkkoaan erittäin kustannustehokkaasti, toteaa Partanen.

Oikea konsti oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan

Koska rahaa toimitusvarmuuden kehittämiseen johtokilometriä kohden on vähän, on PKS Sähkönsiirto kehittänyt uusia ratkaisuja verkostoinvestointien kustannusten kurissa pitämiseksi ja velkaantumisen hallitsemiseksi.

– Uusien menetelmien kehittämisessä ja niiden harkitussa ja oikea-aikaisessa käytössä PKS Sähkönsiirto on mielestäni jopa edelläkävijä Suomessa, toteaa Partanen.

– Yhtiön tavoitteena on hyödyntää sähköverkon käyttöaika maksimaalisesti, jolloin verkkoa ei tarvitse purkaa ennenaikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa johtokatujen leventämistä, ilmajohtojen viemistä uusimisen yhteydessä tien varteen, kriittisten verkonosien automatisointia ja maakaapeloinnin käyttöä kohteissa, joissa se on kustannustehokkainta

PKSS:n toimintaympäristö on valtakunnallisesti monin tavoin haasteellinen. Lähes 80 % metsäisyysaste on erityinen haaste sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten näkökulmasta. Lisäksi harvan asutuksen seurauksena johtopituus suhteessa asiakasmäärään on valtakunnallista suurimpia.

– Vaikka siirtomaksut ovat kilowattituntia kohden valtakunnan kärkipäässä, ovat ne suhteessa verkkopituuteen valtakunnallisesti varsin alhaiset. Tämä tuntuu yleisessä keskustelussa valitettavan usein unohtuvan. Toimintaolosuhteet huomioonottava yhtiön suhteellinen hintakilpailukyky on kuitenkin erinomainen, Partanen laskee.

Lisää luettavaa

Asiakkaat kysyvät sähkön siirrosta – PKS Sähkönsiirto vastaa

Näin varaudut sähköhäiriöön

Sähkölinjat lintupommituksessa syksyisin

Suojaa herkät sähkölaitteet ukkoselta – vai pitääkö vielä suojata?

Entistä varmempaa sähkönjakelua – vuoden 2019 tärkeimmät verkostoinvestoinnit

Seuraa meitä

Seuraa Pohjois-Karjalan Sähköä sosiaalisessa mediassa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Facebookissa Pohjois-Karjalan Sähkö Youtubessa

www.pks.fi